SLO-project 'Talentontwikkeling binnen Kunst en Cultuur’

De Weesboom heeft meegedaan aan het SLO-project 'Talentontwikkeling binnen Kunst en Cultuur'. 

In dat kader is een interessant portret opgesteld over De Weesboom.
Lees nu dit portret en lees over de succesfactoren en de meerwaarde van Kunst- en cultuureducatie voor onze leerlingen.
 

De Weesboom

Welkom op de website van De Weesboom!
De website is volop in ontwikkeling. Op deze website kunt u alle informatie over onze school vinden. Ook wordt u in woord en beeld op de hoogte gehouden van alle activiteiten die op onze school plaatsvinden.


De Weesboom is een kleinschalige basisschool. Kunst en cultuuronderwijs, en alles wat hiermee samenhangt, neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Het draagt, in combinatie met inspirerend en uitdagend onderwijs, in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van onze kinderen. Wij spelen zo veel mogelijk in op de individuele verschillen en behoeften van de kinderen. Wij reizen met uw kind langs zeven essentiële vaardigheden, te weten communicatie, samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, kritisch denken, probleem-oplossend denken en culturele vaardigheden.
Zo rusten wij uw kind uit met de bagage die het kind nodig heeft om, op ieder niveau, in onze huidige maatschappij een rol te kunnen spelen.

Door middel van deze website willen wij u een indruk geven van onze school, maar wilt u eens een kijkje komen nemen dan bent u natuurlijk van harte welkom.
Voor een afspraak kunt u ons bellen via ons telefoonnummer: 033-4805426.    

Waarom kiest u voor De Weesboom?

  • een kleinschalige school
  • kwalitatief goed en inspirerend onderwijs
  • nieuwe lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • uitstekend inspectierapport
  • kunst en cultuur als een rode draad door de school
  • voor iedereen, met respect voor alle levensovertuigingen
  • actieve en betrokken ouders
  • coöperatief leren
  • zorg voor alle leerlingen

GEBRUIKT U ONZE APP AL?

Op uw smartphone kunt u onze app downloaden, waardoor u altijd de jaarkalender bij de hand heeft!
Ga naar Schoolwebsite.nu en typ na het downloaden ons webadres in.

Open Ochtenden

Maandag 11 september 9.00-10.00
Woensdag 25 oktober 9.00-10.00
Maandag 13 november
9.00-10.00
Maandag 15 januari 9.00-10.00
Woensdag 7 februari 9.00-10.00
Vrijdag 9 maart 9.00-11.30
Maandag 9 april 9.00-10.00
Woensdag  13 juni 9.00-10.00


Op bovenstaande data geven wij u graag in schooljaar 2017-2018 een rondleiding door de school. 
Meld u nu aan via ons mailadres: obsdeweesboom@deweesboom.nl
Graag tot ziens!

Uit het fotoboek


11 6
7 8