Aanmelden nieuwe leerling

Contact

Bel of bezoek ons!
Bezoekadres: Raadhoven 3
Telefoon: (033) 4805426
E-mail: directie.weesboom@meerkring.nl

Kom eens langs
U bent van harte welkom om met uw kind de school te komen bekijken. Wij organiseren informatiemomenten die u kunt vinden op de homepage bij open ochtenden. Ook kunt u contact opnemen voor een afspraak buiten die momenten om.

Nieuwe leerling
Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Aanmeldprocedure
De aanmeldprocedure voor de Weesboom bestaat uit een aantal stappen.
De mogelijkheid bestaat dat uw kind nog niet ingeschreven kan worden voor een bepaalde groep. Dit  kan te maken hebben met het aantal kinderen in de groep of de zorgcomponent van de groep.
U kunt in dat geval uw kind wel aanmelden, maar uw zoon/dochter wordt op de wachtlijst geplaatst voor de desbetreffende groep.
Verhuizingen maken op wachtlijsten een uitzondering. Zij worden bijna zonder uitzondering geplaatst.
Voor zij-instromers is er een zorgvuldige aanmeldprocedure om i.o. met ouders, school van herkomst en eventueel SWV De Eem tot plaatsing te komen.
Kinderen van speciaal (basis) onderwijs komen alleen in aanmerking voor aanmelding/plaatsing voor het regulier basisonderwijs, na een positief advies van de huidige school. Voor startende kleuters maakt de informatie van de peuterschool, indien daar sprake van is, deel uit van de aanmeld- en plaatsingsprocedure.

Stap 1.
Ouders hebben belangstelling voor De Weesboom.
Stap 2.
Ouders informeren zich tijdens een open ochtend of maken een aparte afspraak voor een rondleiding.
Stap 3.
Ouders kiezen voor de Weesboom en vullen een aanmeldformulier in, dit aanmeldformulier s.v.p. sturen naar administratie.weesboom@meerkring.nl.  Ouders ontvangen binnen 14 dagen een  bevestiging  van ontvangst aanmelding.
Stap 4.
School neemt, indien mogelijk, 3 maanden voor plaatsing contact op met ouders voor een intakegesprek.
Stap 5.
Na het intakegesprek gaat school over tot aanname  of afwijzing. Indien er een afwijzing is, wordt gezamenlijk naar een andere school gezocht.
Stap 6.
Kleuters die bijna 4 jaar worden mogen 10 ochtenden komen wennen alvorens ze jarig zijn.
Ouders nemen zelf contact met de school hierover op.

Met zij-instroom kinderen maken we passende afspraken over het wennen en starten.
Op dit moment hebben wij in groep 3/4 geen ruimte voor zij-instroom leerlingen.

Met vriendelijke groeten,

Janine van der Pas
Werkdagen: maandag (hele dag) vrijdag (tot 14.00 uur).
Op dinsdag en donderdag bereikbaar op OBS de Zevensprong 033-4330695.

Klik op onderstaande link voor ons aanmeldformulier.
Aanmeldformulier nieuw.docx

 

   

  Laatste nieuws


  Er zijn geen items beschikbaar.

  Agenda

  No events to display.

  Uit het fotoboek


  Eindvoorstelling Klassieke Muziek Groep 5 heeft vanmiddag de ukelele afgemaakt en het resultaat is een bijzonder orkest. De kinderen hebben voor meester Dick een liedje gezongen onder begeleiding van de elastieken snaren op hun ukelele!
  11 9